koscioldrawsko2
środa, 29 luty 2012 14:31

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2010 – 2014

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podstawowym zadaniem gminnych programów opieki nad zabytkami jest określenie kierunków działań i zadań służących poprawie kondycji dziedzictwa kulturowego - zarówno stanu zachowania zabytków, jak i udziału zabytków w kształtowaniu rozwoju i wizerunku gminy. Programy opieki nad zabytkami służyć mogą rozwojowi gminy poprzez określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystanie zabytków dla potrzeb społecznych, gospodarczych i edukacyjnych.


Głównym celem sformułowania dokumentu jest dążenie do znaczącej poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego gminy Drawsko Pomorskie poprzez określenie podstawowych uwarunkowań oraz rozwiązań, które temu służą. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, a tym samym do
poprawy jakości Życia jej mieszkańców. Dokument pn. Program Opieki nad Zabytkami gminy Drawsko Pomorskie na lata 2010 – 2014 opracowano w oparciu o odpowiednie przepisy, akty prawa miejscowego przyjęte przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim, krajowe, wojewódzkie i powiatowe dokumenty typu strategicznego, materiały i dokumentacje z zasobu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz wiedzę i doświadczenie autorów.


Pobierz dokument

Czytany 3601 razy Ostatnio zmieniany piątek, 20 lipiec 2012 10:47