dworzec

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, Burmistrz Drawska Pomorskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami 68 rocznicy zakończenia walk o Ziemię Drawską.

piątek, 01 marzec 2013 07:47

Drawsko w powojennych kronikach

W najbliższy poniedziałek (4 marca) przypada 68 rocznica zakończenia walk o Ziemię Drawską. Z tej okazji, referat promocji drawskiego ratusza przygotował wystawę pn. "Drawsko w powojennych kronikach", która dostępna będzie dla zwiedzających w dniach od 04 do 15 marca br., w sali wystawowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1.

poniedziałek, 24 wrzesień 2012 09:06

Linowno: Miejsce upamiętnienia jeńców radzieckich

Cmentarz w Linownie. 13 września 2012 r., na cmentarzu w Linownie odbyła się uroczystość upamiętnienia jeńców radzieckich, zmarłych podczas przymusowych robót w latach 1941 – 1943 i pochowanych w Linownie. 

 

ZOBACZ NIERUCHOMOŚĆ- WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651z późn. zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108z późn. zmianami) - Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Uchwała NR XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie

Uchwała NR III/13/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2010 – 2014”

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

czwartek, 13 styczeń 2011 09:37

Gminna Ewidencja Zabytków

Gmina Drawsko Pomorskie wzbogaciła się o bardzo ciekawe opracowanie dotyczące zabytków. Na zlecenie urzędu została opracowana Gminna Ewidencja Zabytków, która obejmuje wszystkie obiekty zabytkowe z terenu naszej gminy w podziale na poszczególne działy: architektura, układy przestrzenne, cmentarze, zieleń komponowana, archeologia. Łącznie w ewidencji zostało opisanych 1.208 obiektów z czego 306 obiektów na terenie miasta, 257 obiektów na terenie gminy oraz 345 obiektów archeologicznych.

piątek, 27 kwiecień 2012 10:24

Burmistrz Drawska Pomorskiego wyróżniony

 

Miło jest nam poinformować, że Zbigniew Ptak - Burmistrz Drawska Pomorskiego został wyróżniony złotą odznaką,,Za opiekę nad zabytkami”. Wyróżnienie zostało przyznane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbyły się w dniu wczorajszym (18 kwietnia) w Stargardzie Szczecińskim. To jedyne takie wyróżnienie dla samorządu na terenie byłego województwa koszalińskiego.

To szczególne wyróżnienie świadczy o tym, że działania podejmowane przez Pana Burmistrza na rzecz ochrony zabytków są słuszne. Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim prowadzi aktualną Gminną Ewidencję Zabytków, Program Opieki Nad Zabytkami, a także co roku dotuje inwestycje mające na celu ochronę zabytków.

W tym roku urząd miejski planuje oddać do użytku mieszkańcom gminy Drawsko Pomorskie gminną ewidencję zabytków dostępną online. 

Strona 1 z 2